Filmmagie

Wenst u meer informatie over film (en dus uiteraard ook over de door Filmclub – Aalst vertoonde films) dan kan u steeds terecht bij het filmtijdschrift dat door Filmmagie – vzw wordt uitgegeven.
“Filmmagie” houdt u op de hoogte van het algemene filmgebeuren. De actualiteit en heel veel informatie over films op DVD kan u ook volgen via de website www.filmmagie.be
Voor proefnummers en abonnementen kan u terecht bij:
Filmmagie
Paviljoenstraat 3
1030 Brussel
e-mail: info@filmmagie.be